Over Spieren voor Spieren

Stichting Spieren voor Spieren wil alle 600 verschillende soorten spierziekten de wereld uit hebben. Met medisch specialisten, het bedrijfsleven en alle ambassadeurs zorgt Spieren voor Spieren voor een betere kwaliteit van leven en biedt de stichting kinderen met een spierziekte en hun gezin een beter toekomstperspectief. De stichting vindt dat ieder kind met een spierziekte spierballen verdient. Om kinderen spierballen te kunnen geven, moet men begrijpen wat spierziekten zijn, hoe ze ontstaan en hoe er toegewerkt kan worden naar gerichte oplossingen. Dat doet de stichting door structureel onderzoek te financieren. De stichting wil naast de behandeling, ook de beste diagnostiek en zorg voor kinderen met een spierziekte realiseren. We maken ons sterk voor kinderen mét en een wereld zónder spierziekte.

Om spierkracht voor alle kinderen te bereiken willen we begrijpen wat spierziekten zijn, hoe ze ontstaan en hoe we toe kunnen werken naar gerichte oplossingen door structureel onderzoek te financieren. Door een community op te zetten die gestimuleerd wordt door de inzet van topsporters creëren we meer begrip en bereidheid tot fondsenwerving. We willen de beste behandeling maar ook de beste diagnostiek en zorg voor kinderen met een spierziekte door kinder- en expertisecentra te realiseren en de ontwikkeling van hulpmiddelen die elke dag leefbaarder maken. Tot slot willen we blijdschap geven: bij kinderen met een spierziekte en hun families een lach op het gezicht toveren en ze even niet aan alle beperkingen laten denken.

Bovenstaande realiseren we door middel van sportieve fondsenwerving: acties en evenementen waarbij sport(en) de hoofdrol speelt en waarin langdurige relaties worden aan gegaan met sportieve partners en we met behulp van (ex)topsporters onze doelstellingen nog breder onder de aandacht brengen. Dit zogenoemde Oranje Team bestaat uit actieve topsporters en oud topsporters en vormt het gezicht van onze stichting naar buiten toe is. Zo is Sven Kramer hoofdambassadeur, Louis van Gaal ere-ambassadeur en zijn Frank en Ronald de Boer beschermheren van Spieren voor Spieren. Op deze manier creëren we een community waarin een wisselwerking ontstaat tussen gezonde en zieke spierballen waar voor iedereen iets positiefs uit te halen valt maar het kind met een spierziekte wel centraal staat.

Wij roepen iedereen op om in actie te komen en hun gezonde spieren in te zetten voor zieke spieren.